Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tin tức sự kiện   29/03/2017 2:09:21 CH

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ hướng tới Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái

STTTT – Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 9/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành kế hoạch số 225/KH-STTTT ngày 15/3/2017 về triển khai nhiệm vụ Thông tin và Truyền thông hướng tới Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái - Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017...
Yên Bái triển khai các hoạt động tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái
STTTT – Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống và nét độc đáo của thiên...
 
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc tỉnh Yên Bái
STTTT – Thực hiện Chương trình tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây...
 
Chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái
STTTT – Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về...

 Thủ tục hành chính

 
Tổng số:   2 (mục)