Giới thiệu chung  
 

Tên cơ quan

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH YÊN BÁI

Tên tiếng anh

Yen Bai Departmemt of industry-trade

Địa chỉ liên hệ

Tổ 36, Phường Nguyễn Thái Học - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0293.857 863

Fax

0293.890 914

Website

http://www.sctyenbai.gov.vn (Bấm vào đây để liên kết tới trang chính của Sở)

Email

socongthuong@yenbai.gov.vn